Dịch vụ

Sản xuất phụ gia thực phẩm là chức năng chính của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng rất tự hào rằng dịch vụ chúng tôi cung cấp bảo đảm cung ứng đều đặn cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất.

Vài bước giúp đảm bảo kinh nghiệm tốt nhất cho khách hàng được liệt kê như sau:
1. Xử trí nhanh mọi phàn nàn từ khách hàng nhằm loại trừ mọi bất tiện.
2. Báo cáo tức thời bất cứ tình hình bất thường thay thay đổi không mong muốn của thị trường làm ảnh hưởng tới sức mua. .
3. Dịch vụ hỗ trợ đầy đủ bảo gồm các bản copy những tài liệu trình bày và tài liệu thu âm lưu trữ.
4. Xem xét tới lịch trình giao nhận hàng.
5. Chúng tôi sử dụng các chuyên gia kinh tế có hiểu biết sâu rộng về mọi đặc tính của phẩm liệu và chất phụ gia công ty sản xuất và cách thức chúng được khách hàng sử dụng.
6. Công ty cung cấp mẫu miễn phí trong quá trình khách hàng lựa chọn.